Πρόσκληση προβολής προσφοράς για την προμήθεια Ανταλλακτικών Επισκευής TRACKER SAT Control / Πανεπιστημιούπολη Καβάλας