Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας αγαθού «Ντουζιέρα ασφαλείας με σταθμό πλύσης ματιών για το νέο εργαστήριο χημείας» για την Πανεπιστημιούπολη Καβάλας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος