Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ” στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.