Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εργαστηριακών πάγκων & απαγωγού αερίων του Τμήματος Χημείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.