Συνοπτικός διαγωνισμός «προμήθειας και τοποθέτησης μεταλλικών θυρών σιδήρου σε κοινόχρηστους χώρους των Φοιτητικών Εστιών της Πανεπιστημιούπολη Καβάλας ΔΙΠΑΕ»