Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προκήρυξη θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΔΙΠΑΕ, για το 2022-2023.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προκήρυξη θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια “ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ “, Πανεπιστημιούπολη Καβάλας, ΔΙΠΑΕ.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια: "ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ ", Πανεπιστημιούπολη Καβάλας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Εκλογή εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος(ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ)

Εκλογή εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος(ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ) ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Πυροσβεστήρων για το νέο Εργαστήριο Χημείας

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Πυροσβεστήρων για το νέο Εργαστήριο Χημείας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

27594/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

27594/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

27600/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

27600/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρακτικό Εκλογής της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, εκπροσώπων κατηγορίας ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Χημείας και τη Γενική Συνέλευση των Τομέων του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πρακτικό Εκλογής της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, εκπροσώπων κατηγορίας ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Χημείας και τη Γενική Συνέλευση των Τομέων του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Πρακτικό Κοινής Συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος για τη μονιμοποίηση της Φανής Αντωνίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Τεχνικών Έργων Υποδομής» (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ APP27145)

Πρακτικό Κοινής Συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος για τη μονιμοποίηση της Φανής Αντωνίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Τεχνικών Έργων Υποδομής» (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ APP27145) ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΤΡIΜΕΛΟΥΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΤΡIΜΕΛΟΥΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Go to Top