29 04, 2024

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των αναπληρωτών τους, στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με θητεία από 01/09/2024-31/08/2025

2024-04-29T17:14:46+03:00Δε, 29 Απρ '24|Προκηρύξεις και σχετικές Ανακοινώσεις|

29 04, 2024

Πρόσκληση σε κοινή συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., για την πλήρωση 1 θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή, (ΑΡΡ 38401)

2024-04-29T15:01:43+03:00Δε, 29 Απρ '24|Προκηρύξεις και σχετικές Ανακοινώσεις|

26 04, 2024

Πρόσκληση σε κοινή συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., για την πλήρωση 1 θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, (APP 33598)

2024-04-26T14:33:47+03:00Πα, 26 Απρ '24|Προκηρύξεις και σχετικές Ανακοινώσεις|

26 04, 2024

Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Τ Ι Κ Η Π Ρ Α Ξ Η Εκλογής Διευθυντή του Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου «Υδραυλικών Έργων και Περιβαλλοντικής Τεχνικής» του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

2024-04-26T12:36:53+03:00Πα, 26 Απρ '24|Νέα του Πανεπιστημίου, Προκηρύξεις και σχετικές Ανακοινώσεις|

Go to Top