15 03, 2024

«Προμήθεια του αγαθού online Συνδρομών Βάσεων Δεδομένων για ένα έτος (1) έτος για τις ανάγκες των Βιβλιοθηκών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)», συνολικού προϋπολογισμού 145.239,77 € με Φ.Π.Α., (117.128,85 € χωρίς ΦΠΑ + 28.110,92 € ΦΠΑ 24%)

2024-03-15T15:25:00+02:00Πα, 15 Μαρ '24|Νέα του Πανεπιστημίου, Προκηρύξεις προμηθειών|

25 01, 2024

Ανακοίνωση προς πραλήπτες της με αριθ. 08/2023 Διακήρυξης του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος άνω των ορίων ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Φύλαξης εγκαταστάσεων ΔΙ.ΠΑ.Ε στις Πανεπιστημιουπόλεις Θεσσαλονίκης Σίνδου, Θέρμης, Καβάλας (Καβάλα, Δράμα) και Σερρών (Σέρρες, Κιλκίς, Κατερίνη) για 36 μήνες» με ΑΔΑΜ: 23PROC014057609 2023-12-27.

2024-01-25T16:41:54+02:00Πε, 25 Ιαν '24|Νέα του Πανεπιστημίου, Προκηρύξεις προμηθειών|

Go to Top