Γενικές πληροφορίες

Το Τμήμα Πληροφορικής ανήκει στην Σχολή Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Δημιουργήθηκε το 2019 από το υπάρχον μέχρι τότε Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ ΑΜΘ με το Νόμο 4610 (ΦΕΚ 70Α/7-5-2019) μετά τη συνένωση τεσσάρων ιδρυμάτων στη Βόρεια Ελλάδα, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Το Τμήμα διοργανώνει προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που θεραπεύει τα αντικείμενα της Πληροφορικής και των Υπολογιστών. Παρέχει προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με ένα σημαντικό αριθμό σύγχρονων μαθημάτων. Από τα μαθήματα αυτά ένας μεγάλος αριθμός, υποχρεωτικά και επιλογής, είναι μαθήματα του 6ου, του 7ου και το 8ου εξαμήνου από τα οποία οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μαθήματα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.
Ως συνέχεια προηγούμενου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών».
Ο στόχος του Τμήματος είναι η υψηλή εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών σε αντικείμενα της Πληροφορικής και των Υπολογιστών μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας. Η δημιουργία αποφοίτων που με την άρτια κατάρτισή τους θα εξασφαλίσουν την επιστημονική και επαγγελματική τους εξέλιξη και σταδιοδρομία και θα συμβάλλουν δημιουργικά σε αναπτυξιακά ή/και ερευνητικά έργα της νέας ψηφιακής εποχής. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες και επιστήμονες, σε όλους τους τομείς σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων.
Στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα:
· Αναπτύσσει στους φοιτητές του τις δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
· Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα και προετοιμάζεται και προσαρμόζεται σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
· Διεξάγει θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα.
· Παράγει σημαντικό αριθμό πρωτότυπων δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.
· Διαθέτει τέσσερα θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια που καλύπτουν όλους τους τομείς της Πληροφορικής και των Υπολογιστών.
· Έχει αναλάβει σημαντικό αριθμό χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από Ελληνικούς φορείς, ενώ πολλά από αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη.
· Αναπτύσσει συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού.
· Συνεργάζεται με φορείς, εταιρίες, οργανισμούς και τη βιομηχανία, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και ευρύτερα, με σκοπό την έρευνα και την ανάπτυξη.
Το τμήμα διαθέτει σημαντικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό εξοπλισμό. Πλήρως εξοπλισμένους εργαστηριακούς χώρους για τη διδασκαλία και την έρευνα σε θέματα που σχετίζονται με την πληροφορική και τους υπολογιστές, ηλεκτρονικά, ενσωματωμένα συστήματα και ρομποτική.

Τοποθεσία-Εγκαταστάσεις

Η Πανεπιστημιούπολη Καβάλας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην οποία βρίσκεται το Τμήμα Πληροφορικής, καταλαμβάνει έκταση 132.000 m2 με κάλυψη 36.000 m2 από τα οποία 11.000 m2 σε αίθουσες διδασκαλίας 11.000 m2 σε εργαστήρια (ΤΟΛ και Συνεργεία), 11.000 m2 σε 3 φοιτητικές εστίες δυναμικότητας 450 κλινών, και 3.000 m2 στο κτίριο Βιβλιοθήκης.
Το Τμήμα Πληροφορικής διαθέτει όλον τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό και τους χώρους για την εύρυθμη λειτουργία του. Ειδικότερα το Τμήμα Πληροφορικής διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας (αμφιθέατρα) και επτά (7) συνολικά εργαστηριακούς χώρους (τέσσερα εργαστήρια με Η/Υ – Windows I, Window II, Τηλεματικής και ΕΠΥΣ – και επιπλέον εργαστήρια Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Ψηφιακών Συστημάτων, Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου με Μηχανές – Ρομποτικής), με 155 υπολογιστές συνολικά και όλο τον απαιτούμενο επιπλέον εξοπλισμό (όργανα μετρήσεων, διατάξεις αισθητήρων, διαφορετικές μορφές ρομπότ, κ.τ.λ.), που χρησιμοποιούνται για την άσκηση των φοιτητών στα διαφορετικά εργαστηριακά μαθήματα, για έρευνα και ως επιπλέον αίθουσες διδασκαλίας, ενώ επίσης στεγάζουν τα τέσσερα θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος:
1) «Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου με Μηχανές»,
2) «Βιομηχανικών και Εκπαιδευτικών Ενσωματωμένων Συστημάτων»
3) «Διαδικτυακών Υπηρεσιών και Ασφάλειας Πληροφοριών», και
4) «Προηγμένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών Κινητών Συσκευών».

Νέα-Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για θέση Web Developer  (ημ. ανακοίνωσης 09/02/2023)

Περισσότερες πληροφορίες

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Εταιρία Ύδρευσης-Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) (ημ. ανακοίνωσης 14/09/2023)

Περισσότερες πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ημ. ανακοίνωσης 12/09/2023)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ STAR Channel (ημ. ανακοίνωσης 05/09/2023)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ALGOSYSTEMS ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ημ. ανακοίνωσης 24/8/2023)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Παλαιότερες ανακοινώσεις

ΜΟΝΙΜΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ημ. ανακοίνωσης 23/5/2023)

ΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΟΝΙΜΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΟΝΙΜΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΑ

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΓΓΕΛΙΑ

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Στοιχεία επικοινωνίας

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, 654 04 ΚΑΒΑΛΑ, Τ.Θ. 1194
ΤΗΛ: +30-2510462147, +30-2510462341, FAX: 0030 2510462348,
Email: dcie@teiemt.gr,
www: http://www.cs.ihu.gr, http://iiwm.teikav.edu.gr/iinew/ (old)

Ιστοσελίδα τμήματος

Το τμήμα διαθέτει δική του ιστοσελίδα με αναλυτικές πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.cs.ihu.gr