Υποβολή προσφοράς για την «Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ»

Υποβολή προσφοράς για την προμήθεια αγαθών και πιο συγκεκριμένα «Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ», συνολικού προϋπολογισμού έως 8.167,76 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.