Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης για τις ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής Σίνδου του ΔΙΠΑΕ