Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας «Videoprojectors» στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.