Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας «Ξύλινες πόρτες δωματίων στο κτίριο ΦΕ3» για τις ανάγκες της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας