Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας «καλωδίων χαλκού χαμηλής τάσης για τη λειτουργία του περιμετρικού οδικού φωτισμού της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας»