Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια δελτίων παρουσίας προσωπικού – πρωτόκολλων αλληλογραφίας διοικητικών υπηρεσιών ΔΙΠΑΕ