ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: «Κατεπείγουσα ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων του ΔΙΠΑΕ (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας), Δράμας και Διδυμοτείχου για τρείς (3) μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης»