Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υλικών καθαριότητας στις εγκαταστάσεις του ΔΙΠΑΕ σε Σέρρες και Κιλκίς