Πρόσκληση υποβολής προσφοράς βιβλίων βιβλιοθήκης δωρεάν ΜΠΣ στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)