Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για παροχή των υπηρεσιών «Αποκατάστασης των δύο (2) ανάγλυφων επιγραφών της εισόδου του πρώην ΑΤΕΙ/Θ και μετατροπής τους, ώστε να αναγράφουν από «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» », συνολικού προϋπολογισμού έως 4.960,00 ευρώ (καθαρό ποσό 4.000,00 ευρώ +24% ΦΠΑ).

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Διεθνές Πανεπιστημίο Ελλάδος – Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, μέχρι και την 13-11-2019 και ώρα 14:00.