ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (3) ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΩΝ TΟΥ ΔΙΠΑΕ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ

Πρόσκληση: