ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ ως 31.12.19