ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την «Συντήρηση Ανελκυστήρων των κτηρίων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στις Σέρρες έως τις 31.12.2019»

Προκήρυξη: