ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την «Συντήρηση Λεβητοστασίων των κτηρίων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στις Σέρρες έως τις 31.12.2019

Προκήρυξη: