ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΗΣ ΔΙΠΑΕ