ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ.