ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 100ΑΡΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΠΑΕ».