Ανακοίνωση Πρόσκλησης με Θέμα : Αίτηση εξέλιξης της κας Χατζηαντωνίου Σουμέλας μέλος ΕΔΙΠ στην βαθμίδα A’