ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 04/2024 «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου περιβάλλοντος χώρου εγκαταστάσεων ΔΙΠΑΕ»

Παρακαλώ για ανάρτηση των αρχείων της Διακ. 04/2024 «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου περιβάλλοντος χώρου εγκαταστάσεων ΔΙΠΑΕ», συνολικού προϋπολογισμού 138.523,50 € με Φ.Π.Α.”