19541/2024 Αρ. Διακ. 5/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «Προμήθεια εξοπλισμού: Προμήθειες Δράσεων Διεθνοποίησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος»