ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την επικύρωση του εκλογικού καταλόγου της εκλογής ανάδειξης ενός (1) εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.