ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Αγροτικής Οικονομικής Έρευνας και Ανάπτυξης του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.