ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη Διευθυντών των Τομέων Α. Αγροτικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Β. Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γ. Φυτικής Παραγωγής