ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ