Απόφαση Συγκρότησης Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή εκλογικής διαδικασίας ενός εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του ΔΙΠΑΕ