Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας συσκευών καταγραφής ωρομέτρησης.