«Προμήθεια του αγαθού online Συνδρομών Βάσεων Δεδομένων για ένα έτος (1) έτος για τις ανάγκες των Βιβλιοθηκών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)», συνολικού προϋπολογισμού 145.239,77 € με Φ.Π.Α., (117.128,85 € χωρίς ΦΠΑ + 28.110,92 € ΦΠΑ 24%)