Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης μέλους ΔΕΠ στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.