Πρόσκληση υποβολής προσφοράς υπηρεσίας “συντήρηση χώρων πρασίνου περιβάλλοντος χώρου εγκαταστάσεων ΔΙΠΑΕ σε Καβάλα και Δράμα”