ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΦΟΡΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ