Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για αποκατάσταση φωτισμού κτιρίων νέων τμημάτων σε ΔΙΠΑΕ Σερρών