Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας 20 βιντεοπροβολέων για ανάγκες του ΔΙΠΑΕ