Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας 40 εκτυπωτικών πολυμηχανημάτων για ανάγκες του ΔΙΠΑΕ