Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας 2 (δύο) φούρνων μικροκυμάτων σε ΔΙΠΑΕ Σερρών.