Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας ανταλλακτικών εγκαταστάσεων θέρμανσης-κλιματισμού σε ΔΙΠΑΕ Σερρών.