Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για δαπάνη διαφημιστικού υλικού στο ΔΙΠΑΕ Κατερίνης