Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή του τηλεφωνικού κέντρου της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος