Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια 3 τηλεοράσεων στο ΔΙΠΑΕ Σερρών.