Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες συντήρησης στην κεντρική πύλη της Πανεπιστημιούπολης Σερρών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.