ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2022-2023, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας σας ενημερώνει ότι έχει ανοίξει η πλατφόρμα για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα (https://stegastiko.minedu.gov.gr/). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 03/08/2023.

Έπειτα από την οριστικοποίηση της αίτησης, τα απαιτούμενα από την πλατφόρμα δικαιολογητικά (εάν υπάρχουν) θα αποστέλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο stegastikoepidoma@emt.ihu.gr αναγράφοντας ως θέμα τον εξαψήφιο Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών είναι η 31/8/2022. Μετά από συνεννόηση που είχαμε με την οικονομική υπηρεσία του ιδρύματος μας ενημέρωσαν πως για την ταχύτερη αποπληρωμή του στεγαστικού επιδόματος στους δικαιούχους συνιστάται χωρίς να είναι υποχρεωτικό ο λογαριασμός τρά πεζας που θα δηλωθεί για την καταβολή χρημάτων να ανήκει σε συστημική τράπεζα και όχι σε τράπεζα εξωτερικού ή μη συστημική τράπεζα.

Για ερωτήσεις σχετικά με το στεγαστικό επίδομα μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2510462361 τις εργάσιμες ώρες 11.00-13.00 . Στην περίπτωση αποστολής δικαιολογητικών σε διαφορετικό email ή χωρίς τον εξαψήφιο Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης, θα υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις στην επεξεργασία της αίτησης (δυσχέρεια ταυτοποίησης) ή και απόρριψη της αίτησης.

Ένσταση-αίτηση θεραπείας μπορεί να υποβάλλει οποιοσδήποτε αιτείται του στεγαστικού επιδόματος, εντός προθεσμίας ενός μήνα από τη γνωστοποίηση, είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, είτε από την παρακολούθηση της πορείας της αίτησης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του απορριπτικού αποτελέσματος, το οποίο προέκυψε είτε από τον ηλεκτρονικό έλεγχο, είτε από τον έλεγχο των υπηρεσιών του Ιδρύματος. Η ένσταση-αίτηση θεραπείας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση stegastikoepidoma@emt.ihu.gr αναγράφοντας ως θέμα τον εξαψήφιο Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης και επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του αιτούντος. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Ιδρύματος μπορεί να ζητήσουν οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνουν απαραίτητο για την εξέταση της ένστασης-αίτησης θεραπείας. Παρακάτω επισυνάπτεται η Αίτηση Ένστασης που πρέπει να συμπληρωθεί.