Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου στην κεντρική βιβλιοθήκη Σίνδου του Δι.Πα.Ε